Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ một động tác rửa tay sạch đã làm giảm 35% khả năng lây truyền vi khuẩn . Trước tình hình hình dịch bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo thường xuyên rửa ...